Dyżur wakacyjny organizowany dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023
do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłobuck.

01.07. - 31.07.2023 r.    Przedszkole Gminne w Łobodnie
03.07. - 16.07.2023 r.    Przedszkole Gminne Nr 1 w Kłobucku
17.07. - 31.07.2023 r.    Przedszkole Gminne Nr 2 w Kłobucku
01.08. - 16.08.2023 r.    Przedszkole Gminne Nr 4 w Kłobucku
01.08. - 31.08.2023 r.    Przedszkole Gminne w Kamyku
17.08. - 31.08.2023 r.    Przedszkole Gminne Nr 5 w Kłobucku
 

Od 11 kwietnia 2023 r. do 18 kwietnia 2023 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły pisemne oświadczenie - potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola. Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Po stosowne druki zapraszamy do sekretariatu szkoły.