Numer rachunku bankowego - wpłaty za żywienie w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
im. gen. Józefa Bema w Kamyku

Prowadzony przez: Bank Spółdzielczy w Kłobucku

Nr rachunku bankowego: 36 8248 0002 1000 0000 1531 0001

Tutuł przelewu:        SZKOŁA - ŻYWIENIE
                                  imię i nazwisko ucznia / klasa

                                     LUB

                                  PRZEDSZKOLE – ŻYWIENIE
                                  imię i nazwisko dziecka

 

Szczegóły opłat za żywienie w zarządzeniu