Dyrektor szkoły: mgr Barbara Jura

Wicedyrektor szkoły: mgr Mariusz Kasprzak