Od 11 kwietnia 2023 r. do 18 kwietnia 2023 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły pisemne oświadczenie - potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola. Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Po stosowne druki zapraszamy do sekretariatu szkoły.