Przedszkolaki z Przedszkola Gminnego Oddział w Nowej Wsi w miesiącu
wrześniu i październiku były na spacerach w poszukiwaniu jesiennych skarbów,
spacerując po okolicy odwiedzały pomnik w Nowej Wsi upamiętniający
pomordowanych Polaków w czasie II wojny światowej, paliły znicze przy pomniku.